Avg wet prive gegevens

 Privacy verklaring Koi Centrum Veenendaal

 In deze privacyverklaring zet koi centrum veenendaal  uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Koi centrum Veenendaal voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Koi Centrum veenendaal verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, e-mailadres, functietitel, geslacht adres en telefoonnummer. Indien het opgegeven aflever- en factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden ook uw persoonlijke adresgegevens verwerkt.

 Koi Centrum Veenendaal  verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 het factureren van onze leveringen;

 verzenden van onze nieuwsbrieven;

 het verstrekken van (product)informatie of aanbiedingen.

Uw persoonsgegevens delen we niet met derde partijen.

 Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. Mocht de mail ongewenst zijn dan kan deze afgemeld worden door te reageren op de mailing. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailing.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 Gegevens inzien en aanpassen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met ons. (zie onderstaande gegevens). Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bij eventuele wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.

 Contact en klachten

Koi centrum Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we een passende oplossing kunnen vinden.

 

 Koi Centrum Veenendaal

 Kruisboog 15 

3905 TE  Veenendaal

0318-508303

info@koicentrumveenendaal.nl